Registrace

Vyplněním níže umístěného formuláře se zavazujete, že neporušíte žádná pravidla totoho webu. Tento formulář je zároneň závazná přihláška do kurzu. Prosím všechny údaje vyplňujte pravdivě, záleží na tom Vaše přijetí do kurzu. Dále je nutné si založit účet v Google Kalendáři. Podrobný popis naleznete v sekci Registrace do kalendáře.

Po vyplnění formuláře, pokračujte do dokumentů. Zde jsou umístěny důležité dokumenty, které je potřeba přinést na první hodinu teorie.

Podmínky:

*Zavazuji se, že tuto službu nezneužiji a budu vytvářet a editovat pouze vlastní záznamy v online bookovacím systému Autoškoly Divišek.

* Beru na vědomí, že jakýkoliv neoprávněný zásah do systému cizím softwarem a jakákoliv manipulaci s daty může znamenat okamžité vyloučení z kurzu bez jakého koliv navrácení peněz.