Teorie JG

Datum přidání: Apr 09, 2013 7:40:44 PM

Druhá teoretická hodina autoškoly dubnového kurzu sk.B se bude konat v pátek 12.4.2013 ve 13:30 v učebně zeměpisu JG.

Obsah teorie: test z Pravidel silničního provozu par.1-17, dopravní značky.

Nezapomeňte doručit "Žádost o ŘP" a "Posudek o lék.způsobilosti".

Připomínám nutnost registrace do kurzu na tomto webu.

Jiří Divišek.