Nový kurz autoškoly sk.B, zkouška 9.9.

Datum přidání: Sep 02, 2010 4:24:20 PM

Dne 9.9. (čtvrtek) 2010 začne v budově Jiráskova gymnázia v Náchodě v učebně zeměpisu (1.patro vlevo v rohu) první teoretická hodina pro uchazeče o řidičské oprávnění sk.B. Zde podám veškeré informace k výcviku a poté začne první teoretická hodina cca do 16:00.

S sebou (ke stažení na webu; není nutné - lze přinést na příští hodinu 16.9.):

Žádost o ŘO

Posudek o zdravotní způsobilosti

Čestné prohlášení

Těšíme se na Vás, Jiří Divišek - Autoškola Divišek.

Termín zkoušek pro uchazeče o ŘO sk.B je ve čtvrtek 9.9.2010 v 7:15 na Městském úřadě v Náchodě. S sebou: OP, 700,- Kč správní poplatek. Uchazeči: Barbora Hrubá.