2.hodina kurzu autoškoly

Datum přidání: Sep 09, 2011 2:4:7 PM

2.hodina kurzu na JG v Náchodě proběhne v pátek 16.9. ve 14:00 v učebně zeměpisu. Obsah teorie: dokončení Pravidel silničního provozu do paragrafu 18, dopravní značky, test.

S sebou pokud možno přineste vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a "Posudek" od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti.

Několik volných míst do kurzu ještě zbývá.